UBYTOVÁNÍ V ROUBENÝCH CHALUPÁCH

Jeseníky - Dlouhé Stráně

Vodní elektrárna - Dlouhé Stráně

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky na severu Moravy. Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody.
Elektrárna byla budována od r. 1978. Vrchol v masivu Mravenečníku byl zarovnán a postupně v něm byla vyhloubena horní nádrž elektrárny s celkovým objemem 2 719 750 m3. Zatopená plocha činí při maximální hladině 15,4 ha. Rozdíl výšek hladin při napuštění a vypuštění nádrže je 21,8 m. Po roce 1990 bylo tempo výstavby elektrárny zpomaleno zejména kvůli akcím "ochránců přírody". Elektrárna tak byla uvedena do provozu až v roce 1996. Pro svoji funkci využívá přebytku elektrické energie zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V době zvýšené spotřeby se pak v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie. Voda z horní nádrže umístěné ve výšce 1350 m nad úrovní moře je vedena k turbínám dvěma přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m a blokové transformátory v komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a větrací tunely a štoly Celkový pohled na vodní elektrárnu o celkové délce 8,5 km. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m.Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově.
Význam PVE Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Je to největší vodní energetické dílo v naší republice a výkon jednoho soustrojí je největší svého druhu v Evropě. Projektovaná roční výroba díla činí 997,8 mil. kWh. Soustrojí je schopno najet na plný turbínový výkon do 90 sekund od obdržení povelu z ústředního dispečinku v Praze.
Text a foto: přejato z propagačních materiálů k objektu (2004)
http://www.pamatky.com/index.php?Pamatka=dlouhestrane - další podrobnější informace o stavbě

Vytvořil: Jiří Vlasta Kos ve spolupráci s provozovatelem, spravuje: Tereza Kroupová © 2004-2014 - XHTML + CSS + PHP - min. doporučené rozlišení 800x600px
:: další uveřejňování či upravování všech zde použitých materiálu je zakázáno ::
Dovolená v ČR